ADATVÉDELMI
NYILATKOZAT

1, BEVEZETŐ

Számunkra nagyon fontos, hogy betartsuk az aktuálisan érvényes adatvédelmi szabályozást és törvényeket, így az alábbiakban részletesen tárgyaljuk/bemutatjuk a https://konyhaszerelés.hu/ és Bánki Zsolt Ev.  adatvédelemre irányuló lépéseit, és az adatgyűjtéssel kapcsolatos folyamatait.

Kapcsolati adatok:

Teljes jogi név: Bánki Zsolt

E-mail cím: banki.zsolt42@gmail.com

Postai cím: 1054 Budapest Bank utca 5. fél emelet 1

2, MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK, ÉS MILYEN OKKAL?

A személyes adatok azok, amik egyértelműen lehetővé teszik egy egyén pontos azonosítását.

Az XY oldalon az alábbi személyes adatokat kezeljük, a jogalap pontos megjelölésével:

KOMMUNIKÁCIÓS ADATOK
Ide tartozik bármilyen üzenet, amit a weboldalon keresztül, e-mailben, közösségi média üzenetben, vagy bármilyen kommunikációs formában juttatsz el hozzánk.

Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel és tartjuk meg, hogy a szolgáltatást teljesíteni tudjuk, és hogy esetleges jogi igények esetén döntési alapot szolgáltassanak.

A jogalapunk ennek a feldolgozására a felhasználó igazolható érdeklődése a tevékenységünk felé, ami megnyilvánul a nekünk címzett üzenetekben.

ÜGYFÉL SZEMÉLYES ADATAI

Amibe beletartozik minden adat, ami a szolgáltatáshoz szükséges, mint például a vásárló neve, címe, e-mail címe, telefonszáma.

Ezeket az adatokat a szolgáltatás sikeres teljesítése érdekében dolgozzuk fel, és hogy jogilag megfelelő feljegyzéseink legyenek a szolgáltatásokról.

Az adatok tárolásának jogalapja a szolgáltatással létrejövő szerződés az ügyfél és a Bánki Zsolt Ev. között.

3, HOGYAN GYŰJTÜNK ADATOKAT?

Személyes adatokat az ügyfél direkten ad meg nekünk (pl.: egy árajánlat kéréssel, vagy üzenet küldéssel)

4, ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A felhasználók adatait mindig csak addig tároljuk, amíg jogi/könyvelési/adatszolgáltatási kötelezettségeink azt kötelezővé teszik, illetve a szolgáltatás működtetéséhez szükséges.

Amikor a tárolás időtartamáról döntünk, figyelembe vesszük az adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, és a kiszivárgásának potenciális hatását adatvédelmi incidens esetén.

Adózási okokból szükséges megőriznünk az ügyfél számlázási adatait legalább 8 évig, hogy jogi kötelezettségeinkenk eleget tegyünk.

5, A LÁTOGATÓ JOGAI

Az Európai Unió állampolgáraként a General Data Protection Regulation (GDPR) elnevezésű törvény a következő jogokat biztosítja az oldal felhasználóinak:

Adatigénylés / Adattörlés /Adatkorlátozás

a, Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az oldal felhasználóinak jogában áll kérnie egy másolatot a Bánki Zsolt Ev. által tárolt személyes adatokról. A kérés általános esetben ingyenesen teljesítésre kerül, a kérvényezés után 14 napon belül.

Ismételt, visszaélésszerű, indok nélküli adatkérvényezés esetén a Bánki Zsolt Ev. egy mérsékelt összeget számíthat fel az adatok biztosítására, és további időre lehet szükség az adatok biztosításához.

Továbbá a Bánki Zsolt Ev.  kéri a személyazonosság bizonyítását az adatok kiadása előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok kikéréséhez kérjük lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

b, Személyes adatok módosítása

Amennyiben a személyes adatok módosultak, vagy tévesen lettek megadva, a felhasználóknak joga van az adatok módosítását kérni. A személyes adatok módosításához kérjük lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

c, Személyes adatok törlésének kérése

A felhasználóknak joga van az összes személyes adatuk törlését kérni. A kérést ingyenesen teljesítjük a kérést követő 14 napon belül. A személyes adatok törlése után a felhasználói fiók nem lesz elérhető, így az esetleg megvásárolt anyagok is elérhetetlenné válnak, mivel a felhasználói fiókhoz kapcsolódó személyes adatok elengedhetetlenül szükségesek a szolgáltatás eléréséhez.

A Bánki Zsolt Ev.  kéri a személyazonosság bizonyítását a személyes adatok törlése előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok törléséhez kérjük lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

d, A személyes adatok feldolgozásának korlátozásának kérése

A felhasználóknak joga van kérésben korlátozni az adataik rendelkezésére bocsátását harmadik felek (szolgáltató partnerek) számára. A kérés benyújtása során megnevezhetőek a korlátozni kívánt szolgáltató partnerek is.

Bánki Zsolt Ev. kéri a személyazonosság bizonyítását a személyes adatok átadásának korlátozása előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok átadásának korlátozásához kérjük lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó hivatalos szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A felhasználók az adatvédelemmel kapcsolatos jogaikról a NAIH honlapján tájékozódhatnak bővebben.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
Telefon: 06.1.391.1400,
Fax: 06.1.391.1410,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu