Általános Szerződési Feltételek

Ajánlatkérés

Ajánlatot email címre (banki.zsolt42@gmail.com) küldött munkavégzés helyszíne, konyhai látványterv, illetve bútorlista megadásával tudunk adni. Szoba-, és irodabútornál a bútor értékével számoljuk a szerelési díjat, ezért annak megadása is szükséges.
Árajánlatunkat az elküldött tervre adjuk, ha ettől eltérő tervet kell megvalósítsunk, akkor a munkadíj változhat.

Felmérés

Felméréskor felvett méretekre abban az esetben vállaljuk a felelősséget, ha a helyszínen utólagosan nem történik módosítás (pl.: csempe, gipszkarton fal felrakása).

Károk keletkezése

Falban futó csövek, vezetékek megfúrásából eredő károkért csak akkor vállalunk felelősséget, ha pontos tájékoztatást kaptunk azok elhelyezkedéséről. Ha a víz a lakáson belül nem zárható el, a vízcső esetleges megfúrásából eredő károkért semmilyen esetben nem vállalunk felelősséget!
Munkánk során az esetlegesen általunk okozott károkat szakipari módszerekkel kijavítjuk, ha ez nem lehetséges, a sérült elemet kicseréljük.

Helyszíni beszerelés, elszámolás

A bútor összeszerelése előre egyeztetett időpontban történik. A munkadíjat az átadáskor kell rendezni. Ha a munkát önhibánkon kívűl nem tudjuk befejezni (pl.: sérült vagy hiányzó termék), akkor az aktuálisan elvégzett munka díját kell kifizetni.

Átadás

Az összeszerelt bútor átadása minden esetben a munka közös átnézésével történik. Reklamációt ezt követően csak olyan hibák esetén fogadunk el, amik akkor nem voltak láthatók vagy a konyha rendeltetésszerű használata során merültek fel.

Garancia

A szerelésre 1 év garanciát biztosítunk.